Online ürün satışlarımız www.endustrigiyim.com adresinden gerçekleştirilmektedir.

İK Politikamız

İnsan kaynakları misyonumuz; Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda Şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. İnsan kaynakları stratejimiz internet sitemizde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir:

  1. Organizasyonel verimliliği arttırmak
  2. Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
  3. Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
  4. İnsan kaynağımızı Şirketimize rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.
  5. Görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek,
  6. Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak,
  7. Personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik etmek,
  8. Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek,
  9. İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, çalışanlarımızı teşvik edici çalışmalar yapmaktayız.

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Çalışanlarımızdan dönem içinde özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ŞENSEL’in insan kaynakları temel politikası; ilgili mevzuatlar ve belirlenen politikalar çerçevesinde “verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmak” ilkesi etrafında şekillenmektedir. ŞENSEL; çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı stratejik amaç olarak benimsemiştir.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM POLİTİKASI

Konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olabilmek için yetkinlik artırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak; hizmet içi eğitimler düzenlemek.

PERSONEL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Personel Performans Yönetim Sistemi (PPYS) ile; kuruluş hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, kuruluş başarısının artırılması, kuruluş hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çalışanların beklentilerinin belirlenerek kuruluşa bağlılıklarının artırılması ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.

 

WhatsApp