Online ürün satışlarımız www.endustrigiyim.com adresinden gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk, bireylerin ve şirketlerin bir bütün olarak çevrelerinin ve toplumun çıkarları doğrultusunda hareket etme görevi olduğu anlamına gelir. Sosyal sorumluluk, kurum, kuruluş ya da kişilerin kendi menfaat ve çıkarlarını gözettiği kadar toplumsal faydayı da gözetmesi gerektiğini anlatan ve konuya etik açıdan yaklaşan bir kavramdır. Sosyal sorumluluk nedir’e kısaca cevap vermemiz gerekirse, ekonomik, sosyal ya da çevresel konulara duyarlı davranmak, bu konudaki ihtiyaçların karşılanması için para ve zaman ayırarak çözümün bir parçası olmaktır diyebiliriz. Bu noktada ŞENSEL Endüstri Giyim mağazasından alışveriş yapan müşterileri için fidan dikimi yapmaktadır.

ŞENSEL ürünlerinden satın alanlar adına ''Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği - ÇEKUD'' aracılığıyla fidan dikimi gerçekleştirmektedir.
WhatsApp